STATIKA PRAHA

Statika je pro nás výzva, ne omezení.

PRO STAVEBNÍKY

Otvor do panelu, demolice příčky, panelové jádro, kontrola objektu, trhliny, opěrná zeď.

Vyjádření statika, Stavební povolení

PRO ARCHITEKTY

Zpracování konstrukční části projektu s jasnými výstupy, v adekvátním rozsahu a termínu.

Statika, Geotechnika, Průzkumy, Diagnostika

V okolí Prahy a Plzně. Vysvětlujeme stav objektu a možnosti opravy nebo rekonstrukce. Výstupem je přehledný záznam z prohlídky v pdf. Při další spolupráci bude cena prohlídky odečtena.

Pro stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení: rekonstrukce bytu, rušení příček, nové podlahové souvrství, ...

Součást dokumentace zpracované architektem nebo pro účely provádění stavby: novostavba nebo rekonstrukce rodinného domu, nástavba, přístavba, ...

Kompletní dokumentace pro stavební úpravy, které zasahují do nosných konstrukcí: otvor v panelu nebo ve zdi, nové schodiště, opěrná zeď, ...

Zjistíme skutečný stav konstrukcí a předejdeme zásadním komplikacím během provádění a života stavby. Zprostředkujeme geologický průzkum.